top of page

Списак испитних питања из уводног дела градива можете преузети овде.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ДР. МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕЖБАЊЕ

1) Прасловенски сугласнички систем. Палатализације. Јотовање

2) Палатализације и јотовање: задаци и решења

3) Утврђивање фонетике: задаци и решења

4) Именице. Анализа именица (из Зографског јеванђеља: Лк, гл. VII): решења

5) Презентска основа. Презентске врсте

6) Презент

7) Императив

8) Инфинитивна основа. Инфинитивне врсте

9) Аорист

10) Имперфекат

11) Глаголски облици. Партиципи: задаци и решења

12) Заменице

bottom of page