top of page

Списак испитних питања из уводног дела градива можете преузети овде.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КОРИШЋЕНЕ НА ПРЕДАВАЊИМА

 

НАПОМЕНЕ 

1) Презентације нису замена за уџбеник и другу препоручену литературу, већ само ослонац белешкама са предавања.

2) У презентацијама коришћени фонт Азбуки можете преузети овде.

1) Увод у проучавање старословенског језика

2) Преглед старословенских фонема и графема

3) Вокали. Вокалске промене и алтернације 1

4) Вокали. Вокалске промене и алтернације 2

5) Сугласници. Сугласничке промене и алтернације

6) Терминолошки речник

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕЖБАЊЕ

1) Прасловенски сугласнички систем. Палатализације. Јотовање

2) Палатализације и јотовање: задаци и решења

3) Утврђивање фонетике: задаци и решења

bottom of page