top of page

проф. др ВАЊА СТАНИШИЋ

 

имејл: vanjast61@gmail.com
Термин консултација: уторак, 9.45–11.15

Образовање

Година дипломирања, назив и место завршеног факултета и студијска група: 1986,
Филолошки факултет у Београду, Српскохрватски језик с балканологијом
Година магистрирања, назив и место факултета на ком је стечена диплома магистра,
наслов магистарског рада и ментор
: 1990, Филолошки факултет у Београду, Српско-
албански језички односи, ментор: акад. Павле Ивић
Година докторирања, назив и место факултета на којем је стечена диплома доктора
наука, наслов докторске дисертације и ментор
: 2002, Филолошки факултет у Београду,
Фонолошка основа и графичка форма балканских језика, ментор: проф. др Радојица
Јовићевић

 

Звања

Истраживач-сарадник: 1987–1992. (Балканолошки институт САНУ)
Асистент: 1992–2002.
Доцент: 2002–2008.
Ванредни професор: 2008–2019.
Редовни професор: од 2019. г.

Предмети

Основне студије:

Упоредна граматика словенских језика 1, 2
Историја албанског језика с дијалектологијом

Развој писма

Историја српске ћирилице
Упоредна граматика индоевропских језика

Докторске студије:

Упоредна граматика словенских језика
Упоредна граматика индоевропских језика

Библиографија

Монографије

 

1. Српско-албански језички односи, Балканолошки институт САНУ, посебна издања, књ.
59, Београд: Cicero, 1995. [ISBN 86-7179-020-7]
2. Увод у индоевропску филологију, Београд: Чигоја штампа, 2006. [ISBN 86-7558-447-4]
3. Письмо между языком и культурой, Москва: «Мир философии», 2018. [ISBN 978-5-
9909860-1-5]
4. Писмо између језика и културе [превод с руског], Београд: Логос, 2019. [ISBN 978-86-
6040-010-1]

bottom of page