top of page

проф. др ПРЕДРАГ ДИЛПАРИЋ

 

        dilparicp@gmail.com


Термин консултација: среда, 10.00–11.30

Образовање

Година дипломирања, назив и место завршеног факултета и студијска група: 1995,
Филолошки факултет у Приштини, Одсек за српски језик и југословенску књижевност
Година магистрирања, назив и место факултета на ком је стечена диплома магистра,
наслов магистарског рада и ментор
: 2000, Филолошки факултет у Београду, Именичке
сугласничке основе у Супрасаљском зборнику, ментор: проф. др Радојица Јовићевић
Година докторирања, назив и место факултета на којем је стечена диплома доктора наука, наслов докторске дисертације и ментор: 2008, Филолошки факултет у Београду,
Предлошко-падежне конструкције у Четворојеванђељу краља Стефана Душана и
Четворојеванђељу патријарха Саве према стању у старословенским споменицима,
ментор: проф. др Гордана Јовановић

 

Звања

Асистент приправник: 1995–2000.
Асистент: 2000–2009.
Доцент: 2009–2020.

Ванредни професор: 2020–

Предмети


Основне студије:

Старословенски језик (05)

Старословенска писменост (06)
Старословенски језик 1

Старословенски језик 2

Мастер студије:

Историјска социолингвистика

bottom of page