top of page

Распоред предавања и вежби код проф. Вучковић и проф. Дилпарића


Предавања и вежбе код проф. Снежане Вучковић


Старословенски језик 1

Предавања (за групе 01, 04, 09, 10, 11, 12, 38): понедељак, 9.45–11.15, сл. 11

Вежбе

  • за групе 04, 09, 10, 11, 12, 38: петак, 9.45–11.15, сл. 010

  • за групу 01: петак, 11.30–13.00, сл. 010


Увод у дијахронијску лингвистику

Предавања: уторак, 9.45–11.15, сл. 012

Вежбе: уторак, 11.30–13.00, сл. 011Предавања и вежбе код проф. Предрага Дилпарића


Старословенски језик (група 05)

Предавања: уторак, 13.15–14.45 сл. 011

Вежбе: петак, 13.15–14.45, сл. 011


Старословенска писменост (група 06)

Предавања: понедељак, 9.45–11.15, сл. 2а

Вежбе: уторак, 9.45–11.15, сл. 16а

bottom of page